БългарскиEnglish

FARB РАЗРЕДИТЕЛ КОРЕСИЛИН

В категория: FARB разредители

Предназначение:

Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни емайллакове, нитроцелулозни безцветни лакове и други продукти на нитроцелулозна основа.