БългарскиEnglish

Браваколор разредители

КОРЕСИЛИН БРАВАКОЛОР

КОРЕСИЛИН БРАВАКОЛОР

Предназначение:Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни е...
КОРЕСИЛИН СУПЕР БРАВАКОЛОР

КОРЕСИЛИН СУПЕР БРАВАКОЛОР

Предназначение:Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни е...
БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

Предназначение:Смес от ароматни и алифатни въглеводороди, подходяща за разреждане на алкидни...
БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ МРТ

БРАВАКОЛОР РАЗРЕДИТЕЛ МРТ

Предназначение:Смес от ароматни и алифатни въглеводороди. Използва се за разреждане на алкид...
12(7 rows)