БългарскиEnglish

Фирма “КУПРО – 94” ООД е създадена през 1994 година с предмет на дейност производство на химикали, препарати, реактиви, силикатни материали, багрила, пигменти и търговия с тях.

От 1994 година фирмата непрестанно усъвършенства производството и технологиите си. През 1999 година са въведени нови висококачествени технологии и мощности за производство на алкидни бои и лакове, с което се повишава качеството на произвежданите продукти.

През 2001 – 2002 година са внедрени нови и прогресивни технологии при производството на бои и лакове. Фирмата се насочва към затваряне на производствения цикъл, като започва производство на компонентите, които се влагат в боите.

През 2003 година фирмата получава грамота от МОСВ РИОСВ град Велико Търново за производствената дейност на фирмата, съобразена с екологичното законодателство на България. През същата година е регистрирана и търговската марка БРАВАКОЛОР. Търговската марка успешно се налага както на вътрешния, така и на външния пазар.

Изградена е дистрибуторска мрежа в София, Пловдив, Варна, Сливен, Хасково, Бургас, както и в други градове в България. Има търговски контакти също и с Македония, Сърбия, Хърватска, Босна, Молдова.

Ръководството има утвърдена политика и цели по качеството, провежда правилна кадрова политика чрез подбор на персонала, обучение и информираност.

През 2004 година “КУПРО-94” ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000.

През 2007 година “КУПРО-94” ООД е ресертифицирана по ISO 9001:2000.

През 2010 година „КУПРО-94“ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.

google-site-verification=8UsbMgMxsEqRgqwF18d3slWrksMZGHfM6N8B_-anOTk