БългарскиEnglish

x

Форма за запитване


КУПРО 94

България, 5100 Горна Оряховица
ул. "Иван Момчилов" 2, п.к.56
тел.:0618/600 48; 0618/600 49; 0618/600 81
тел./факс: 0618 600 14
office@kupro.bg
 

ХРИСТО ШАРАНКОВ


Управител

ЯВОР ШАРАНКОВ


Управител

АСЕН ГЕОРГИЕВ

0887 500 297
Ръководител производство
georgiev@kupro.bg

ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА

0885 262 311
Ръководител качество
d.stancheva@kupro.bg

НЕЛИ СТОЕВА

0889 431 401
Мениджър продажби
office@kupro.bg

ВАНЯ ПАПАЗОВА

0885 280 029
Мениджър продажби
papazova@kupro.bg
office@kupro.bg

МАРИАНА ДИМИТРОВА

0618/600 48
Главен счетоводител
accounting@kupro.bg

СИЙКА ВЛАДЕВА

0618/600 48
Лаборант
vladeva@kupro.bg