БългарскиEnglish

FARB РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

В категория: FARB разредители

Предназначение:

Смес от ароматни и алифатни въглеводороди, подходяща  за разреждане на алкидни маслени и маслено – смолни бои и лакове, китове и грундове на базата на алкидни смоли.