БългарскиEnglish

Боядисване на метални повърхности

 Боядисването с блажни бои на метални повърхности-ламаринени покриви, водосточни тръби, радиатори, балконски парапети, огради и др. тръбни инсталации и железни конструкции се извършва по същия начин и със същите материали, както и на дървени части. Разликата се състои в това, че металната повърхност трябва да бъде много добре почистена от ръждата. Почистването /изстъргването/на ръждата да се извършва с шпакла, стоманена стъргалка или телена четка. Ако не можете да отстраните ръждата с изстъргване, може да използвате и преобразовател за ръжда „БРАВАКОЛОР“, който пасивира, почиства  и отстранява корозиралите метални повърхности. Съществуващата ръжда не се сваля , а се преобразува до трайно здраво свързано с метала фосфатно покритие. След пълното изсушаване на повърхността, се грундира. При работа грундът трябва постоянно да се разбърква с дъсчица, защото бързо се утаява. След нанасянето на грунда /минизирането/ на плоскостта, същият трябва да се изчака да изсъхне, след което да се нанесе следващия пласт безирена или алкидна боя. Когато изсъхне първият пласт боя, за по-пълно покритие се нанася и втори пласт боя.
За да се боядисат метални плоскости и части върху които старата боя е вече изгорена и разрушена е необходимо същата да бъде отстранена, т.е. изстъргана до оголване на метала. Оголените места да се минизират и след това, когато миниумът изсъхне да се нанесе един или два слоя боя на цялата повърхност. Боядисването на радиатори се извършва със специална крива четка.