БългарскиEnglish

Браваколор битова химия

МЕДЕН СУЛФАТ ПЕНТАХИДРАТ СИН КАМЪК

МЕДЕН СУЛФАТ ПЕНТАХИДРАТ СИН КАМЪК

Предназначение:Притежава бактериацидно и фунгицидно действие. Синият камък ...
БРАВАКОЛОР БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

БРАВАКОЛОР БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

Предназначение:Медният сулфат пентахидрат/син камък/ и хидратната вар се използват за пригот...
БРАВАКОЛОР "ФУГАМИКС"

БРАВАКОЛОР "ФУГАМИКС"

Предназначение:Фугираща смес която е подходяща за външни и вътрешни условия, като открити те...
БРАВАКОЛОР ОКСИДНА БОЯ

БРАВАКОЛОР ОКСИДНА БОЯ

Предназначение:Пигменти със силно оцветяваща способност, устойчиви на светлина и атмосферни влия...