БългарскиEnglish

Важно при избора на фасадна боя

Фасадата е изложена на действието на редуващи се високи и ниски температури, ултравиолетови лъчи и абразионни фактори, следствие на чието съвместно действие с времето нейното състояние се влошава. Замърсяването в голяма или малка степен е напълно естествен и съпътстващ стареенето ефект. Тъй като причините за замърсяването са много, то няма общи правила за борба с него, както не съществуват идеални съставки, които могат напълно да унищожат всеки замърсител. Въпреки това, фасадата може да се защити от замърсяване за достатъчно дълъг период от време, но всеки случай изисква индивидуален подход.

 За да се избере най-подходящата боя за предпазване от замърсяване, преди всичко трябва да се анализира подробно самото замърсяване. Това, което наричаме мръсотия се състои частично от неорганични минерални вещества (прах, пясък) и частично от вещества и съединения, които имат органичен произход. Последните са продукт на непълното изгаряне на различните видове горива, на износването на спирачните дискове и накладки на колите, на разрушаването на уличното покритие. В градската мръсотия преобладават подобни на масти органични химически вещества, а в селските райони - неорганичната прах. Разнообразната комбинация между частиците на мръсотията придават на фасадата изразен сив цвят. Особено неприятни на вид са тези повърхности, върху които мръсотията не се натрупва равномерно, а на петна.
Затова са особено важни архитектурните особености на сградата. По правило замърсяванията се натрупват в по-малки количества върху вертикалните части от фасадата, а върху наклонените и хоризонталните – повече. Голямата или малка стреха на покрива, издадените напред первази на прозорците, корнизите, релефният камък или мазилка, всякакви фасадните издатини - оказват съществено влияние на степента на замърсяване. Това е свързано с отговора на въпроса дали дъждът може да отмие мръсотията от тези декоративни елементи. В местата, където дъждовната вода прониква без препятствия, фасадите остават чисти по-дълго време, отколкото местата, където водата не достига. Гладките повърхности се замърсяват по-малко от силно структурираните, защото мръсотията се задържа повече върху неравни повърхности, където вятърът и дъждовната вода трудно могат да я отмият.

  Изборът на цвят е обект на индивидуални предпочитания, но при него трябва да се отчетат и други фактори, освен чисто естетическите. Комплексният подход изисква цветът на сградата да се съобрази с общия тон на урбанистичната или извънградската среда и независимо дали е контрастен или сливащ се, цялостната картина да се възприема добре от окото.
Цветовете оказват голямо влияние и върху топлотехническите характеристики на фасадните стени. Тъмните тонове тонове са склонни да абсорбират топлина, което води до високи температури на фасадната повърхност и значителен температурен градиент в стената. Така, следствие на температурните деформации, се пораждат значителни напрежения, които могат да доведат до нарушаване на структурата на функционалните пластове. Фасадните покрития с по-светъл цвят поглъщат по-малко слънчева енергия и създаващите се вътрешни напрежения са значително по-малки.