БългарскиEnglish

БРАВАКОЛОР ТЕЧЕН ПАРКЕТИН

Предназначение:

Представлява пастообразна маса съдържаща восъкоподобни вещества, разтворени в органични разтворители, оцветени с подходящи багрилни вещества. Употребява се за почистване и излъскване на нелакиран паркет, ламперия или мозайка.


kupro.bg

боя сребърен феролит съвети

грунд за стиропор

син камък

обикновена блажна боя

baucem bg

сухи хидроизолационни смеси

импрегнационен грунд за дърво
polimix ct17
продукти на купро94 стиропор

двукомпонентна хидроизолация

разредител за суха боя

оцветяване по рал на алкидна боя

мразоустойчивост на лепилата за теракот
bravacolor
kupro.bg
farb алкидни бои
червен стиропор
мебелочистител

koreselin in english